Datum

Szukamy partnerów – szkoły, instytucje, stowarzyszenia, inicjatyw
Pojęcie „Nowa Amerika“ jest twórczą grą słów, służącą ujęciu polsko-niemieckiego pogranicza jako wspólną przestrzeń życiową oraz pozwalającą na jego faktyczne zrastanie się. Kształtowana jest od 2010 roku wspólnie przez „Nowoamerykanki i Nowoamerikanów“, niezależnie od ich postpolskiego, postniemieckiego lub innego tła migracyjnego.
Kto sądzi, że na forum Nowej Ameriki spotykają się wyłącznie dwie kultury, polska i niemiecka, ten jest w błędzie. Kształtujący wpływ na naszą „krainę pomiędzy“ wywierają wielkie dwudziestowieczne wędrówki ludów wynikające z przesunięcia polskich granic ze wschodu na zachód….
mehr: nowa_amerika_w_krainie_migrantow_szkoly.pdf

Wir suchen Partner – Schulen, Einrichtungen, Vereine, Initiativen
Der Begriff „Nowa Amerika“ ist ein spielerischer Kunstbegriff, der als Rahmen die deutsch-polnische Grenzregion als einen gemeinsamen Lebensraum denkt und zusammenwachsen lässt. Er wird seit 2010 von „Nowo AmerikanerInnen“ gemeinsam gestaltet, egal, ob sie post-polnischen, post-deutschen oder einen anderen Migrationshintergrund haben.
Wer glaubt, in Nowa Amerika begegnen sich nur zwei Kulturen, also nur Polen und Deutsche, der irrt. Unser „Land dazwischen“ ist geprägt durch die Verschiebung der Grenzen Polens von Osten nach Westen und der damit verbundenen größten Völkerwanderung des 20. Jahrhunderts…
więcej: nowa_amerika_im_land_der_migranten_schulen.pdf

Autor

Datum

Nowa Amerika Uniwersytät jest laboratorium poszukującym praktycznych rozwiązań służy rozwojowi Nowej Ameriki w zakresie edukacji, nauki, badań naukowych i sztuki w oparciu o struktury społeczeństwa obywatelskiego.

Die Nowa Amerika Uniwersytät ist ein praxisorientiertes Labor und dient der Entwicklung Nowa Amerikas in Bildung, Forschung, Wissenschaft und Kunst auf der Grundlage einer bürgergesellschaftlichen Struktur.

Autor

← Älter neuer →