Datum

Ort | Miejsce | Place
Kleist Forum (im Foyer)
Platz der Einheit 1
15230 Frankfurt (Oder)

program pdf

Vernissage | Wernisaż | Opening
Dienstag | Wtorek | Tuesday,
24.11.2015, 18:00

Stell Dir vor, Du brauchst Asyl. Du suchst eine neue Heimat oder hast Angst, Deine alte Heimat zu verlieren?
Die multimediale Installation lädt zum Mitmachen ein.

Wyobraź sobie, że potrzebujesz azylu. Szukasz nowej ojczyzny lub boisz się utracić swoją starą ojczyznę?
Instalacja multimedialna zaprasza do aktywnego udziału.

Imagine you need asylum. You are searching a new home or you fear to lose your home?
The multimedia installation invites you to participate.

Słubfurt Parlament
Donnerstag | Czwartek | Thursday,
26.11.2015, 18:00

Themen | Tematy | Topics:

Das ideale Asylrecht für Słubfurt | Idealne prawo azylu w Słubfurcie | The ideal law for asylum in Słubfurt

Zusammenleben in Słubfurt | Wspólne życie w Słubfurcie | Living together in Słubfurt

Die Zukunft des Brückenplatzes | Przyszłośc Placu Mostowego | The future of the Bridge Square

Das „Słubfurt Parlament“ trifft sich immer dann, wenn es wichtige Themen zu besprechen gibt zur Entwicklung des gemeinsamen deutsch-polnischen Stadtraumes von Słubfurt. Wer kommt, ist Parlamentarier und hat eine Stimme.

Parlament Słubfurtu obraduje zawsze wtedy, gdy trzeba omówić ważne sprawy związane z rozwojem wspólnej przestrzeni miejskiej polskoniemieckiego miasta Słubfurt. Każdy, kto pojawi się na obradach, staje się automatycznie parlamentarzystą i dysponuje jednym głosem podczas głosowań.

The „Słubfurt Parlament“ comes together when we feel the need to discuss about the development of our polish-german city of Słubfurt. Everybody who participates in the meeting automatically becomes a member of our parliament with the right to vote.

Gesang der Kulturen | Śpiew Kultur | Sound of Cultures
Samstag | Sobota | Saturday,
28.11.2015, 11:00-18:00

Es begann im Herbst 2014 als wir einen Chor von Asylbewerber_innen und anderen Bürger_innen aus Frankfurt und Słubice gründeten. Große Sänger sind wir nicht geworden, aber wir haben uns kennen gelernt, zusammen gesungen, zusammen gefeiert, zusammen gepicknickt und wir haben begonnen, uns auf verschiedene Weise gegenseitig zu unterstützen: Kleidersammlungen, Möbelsammlungen, Transporte, rechtliche Hilfe, Interviews, Dolmetschen, Kochen, Reparaturen… und vieles mehr. Wir heißen auch Dich herzlich willkommen!

Wszystko zaczęło się jesienią 2014 r., kiedy uchodźcy i inni mieszkańcy Frankfurtu i Słubic wspólnie stworzyli chór. Nie staliśmy się wielkimi śpiewakami, ale się poznaliśmy, śpiewaliśmy razem, imprezowaliśmy razem, piknikowaliśmy razem i zaczęliśmy sobie nawzajem pomagać na różne sposoby:
zbiórkę ubrań i mebli, transport, pomoc prawną, wywiady, tłumaczenia, gotowanie, naprawy… i wiele innych. Serdecznie zapraszamy i Ciebie!

It began in autumn 2014 when we founded a choir with asylum seekers and other citizens from Frankfurt and Słubice. We have not become great singers, but we learned to know each other, we sang together, we had fun together, we made picknicks together and we started to help each other in one or another way: collection of clothes and furniture, transports, advocate assistance, interviews, translations, cooking, repairing things… and lots more. You are welcome to join us!

Finissage | Wielki Finał | Grand Finale
Sonntag | Niedziela | Sunday,
29.11.2015, 14:00-18:00

Autor

Datum

In der deutsch-polnischen Grenzregion gibt es nicht nur Deutsche und Polen. Mit der Verschiebung der Grenzen Polens von Osten nach Westen ging auch eine der größten Migrationswellen des zwanzigsten Jahrhunderts einher. Neben der Zwangsvertreibung von Menschen aus den ehemals polnischen und deutschen Ostgebieten gibt es viele andere ethnische Gruppen, die eine neue Heimat in der deutsch-polnischen Grenzregion fanden: Ukrainer, Lemken, Griechen, Roma und Russen, um nur einige zu nennen. Zu den “Ureinwohnern” gehören hingegen die Sorben und die Schlesier. Und dann gibt es die heutigen Migranten aus Westdeutschland, Bayern, Syrien, Afghanistan, Pakistan, Eritrea, Somalia und Kamerun…
Mit diesen Themen beschäftigen sich seit Mai Jugendliche verschiedener Schulen und anderer Bildungseinrichtungen aus Police bei Szczecin, Löcknitz, Frankfurt (Oder), Ośno Lubuskie, Rzepin, Eisenhüttenstadt, Zielona Góra, Boruja Wielkie bei Nowy Tomyśl, Bautzen und Suchy Bór bei Opole.
Die Ergebnisse der 10 künstlerischen Workshops werden auf einer Ausstellung und im Collegium Polonicum gezeigt. Sie wird vom 20.-22. November mit einer Konferenz eröffnet und von den Jugendlichen selber vorgestellt. Den Eröffnungsvortrag hält die Historikerin Prof. Beata Halicka vom Deutsch-Polnischen Forschungsinstitut der Europa Universität Viadrina und der Adam Mickiewicz Uniwersität am Collegium Polonicum.

program

Na pograniczu polsko-niemieckim żyją nie tylko Polacy i Niemcy. Powojenne przesunięcie granic Polski ze wschodu na zachód wiązało się z jedną z największych fal migracji w XX wieku. Obok wypędzonych mieszkańców byłych wschodnich terenów Polski oraz Niemiec swoją nową ojczyznę na nowym pograniczu polsko-niemieckim znalazło również wiele innych grup etnicznych: Ukraińcy, Łemkowie, Grecy, Romowie i Rosjanie, aby wymienić tylko kilka z nich. Do jego „pierwotnych mieszkańców” należą natomiast Serbowie Łużyccy oraz Ślązacy. Do tego dochodzą całkiem współcześni migranci z zachodnich Niemiec, Bawarii, Syrii, Afganistanu, Pakistanu, Erytrei, Somalii oraz Kamerunu…
Zagadnieniem tym zajmuje się od Maja młodzież ze szkół i ośrodków kształcenia w Policach, Löcknitz, Frankfurcie nad Odrą, Ośnie Lubuskim, Rzepinie, Eisenhüttenstadt, Zielonej Górze, Borui Wielkiej k. Nowego Tomyśla, Bautzen (Budziszyna) oraz Suchego Boru k. Opola.
Rezultaty 10 artystycznych warsztatów zaprezentowane zostaną na wystawie w Collegium Polonicum. Zostanie ona zainaugurowana w dniach 20-22 listopada konferencją, na której młodzież osobiście przedstawi swoje prace. Wykład inauguracyjny poprowadzi Prof. Beata Halicka, historyk z Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego, wspólnej placówki Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza z siedzibą w Collegium Polonicum.

Organisiert wird das Projekt vom Verein Słubfurt e.V. und finanziert wird es von der Bundeszentrale für politische Bildung.
Projekt organizuje stowarzyszenie Słubfurt e.V. ze środków Federalnej Centrali Kształcenia Politycznego (Bundeszentrale für politische Bildung).

Autor

Datum

inauguracja | eröffnung:
freitag | piątek, 29.05.2015, 17:00

Plac Mostowy | Brückenplatz
Slubicer Straße, D-15230 Frankfurt (Oder)
program: aktywator_flyer_eBook.pdf

Viele Jahre lag die Freifläche an der Stadtbrücke mitten im Herzen von Słubfurt (Stadtteil Furt) brach, nachdem dort in der Hoffnung auf Investoren bereits 2004 sämtliche Gebäude abgerissen worden waren. Der Wind fegte den achtlos weggeworfenen Müll über die mit Hundekot übersäte Fläche.
Dann aber kam eine Gruppe aktiver Bürger aus Frankfurt und Słubice, die im Rahmen von Sitzungen des “Słubfurter Parlamentes” Ideen für den “Brückenplatz | Plac Mostowy” entwickelte. Es bildete sich eine engagierte Gemeinschaft, darunter passionierte Vertreter von Grünflächenamt, Bauamt, Wohnungswirtschaft und Quartiersmanagement. Sie bewiesen in mehreren Projektphasen, was möglich ist, wenn Bürger ihre Stadt selber gestalten. Dafür erhielten sie unter anderem den Brandenburger Partizipationspreis “Aktivplätze – fertig, los!”.
Nun ist es dem Verein Slubfurt e.V. mit seinen Partnern, dem Hauptantragssteller “KontenerArt” in Poznań (Polen) und “Hidepark” in Nitra (Slowakei) gelungen, Mittel aus dem Europäschen Kulturförderprogramm “Creative Europe” zu bekommen, um an allen 3 Orten zu erproben, was “Kultur von unten” zu leisten vermag, wenn es ihr gelingt, sich den immer spärlicher vorhandenen öffentlichen Raum, die “Res Publica” zurück zu erobern.
Von Ende Mai bis Ende August wird es auf dem “Brückenplatz | Plac Mostowy” mindestens 15 Konzerte und 9 viertägige Workshops geben. Unser Platz soll zu einem Forum für alle Bürgerinnen und Bürger aus Frankfurt, Słubice und Umgebung werden. Wer mitmachen will auf unserem Platz, ist herzlich eingeladen!

_______________________________________________________________________

Przez wiele lat niezabudowany plac przy leżącym w samym sercu Frankfurtu nad Odrą moście do Słubic pozostawał niezagospodarowany. Wyburzanie stojących tam uprzednio budynków rozpoczęto już w 2004 roku. Od tego czasu po straszącej psimi odchodami przestrzeni hulał wiatr roznoszący wyrzucane bez zastanowienia śmieci.
W pewnym momencie pojawiła się jednak grupa mieszkańców Frankfurtu i Słubic, która w ramach posiedzeń „Parlamentu Słubfurtu” opracowała koncepcję utworzenia „Brückenplatz | placu Mostowego”. Zawiązała się wspólnota zaangażowanych społecznie osób, wśród których nie brakowało aktywnych przedstawicieli Urzędu ds. Zieleni, Urzędu Budowlanego, największej miejskiej wspólnoty mieszkaniowej Wohnungswirtschaft oraz organu Quartiersmanagement pomagającego przy zarządzaniu dzielnicami miejskimi. W przeciągu kilku faz realizacji projektu grupa pokazała, jakie możliwości tkwią w samodzielnym kształtowaniu przestrzeni miejskiej. Docenieni zostali za to m.in. nagrodą specjalną w konkursie „Aktivplätze – fertig, los!”.
W ostatnim czasie stowarzyszeniu Słubfurt udało się, wraz z głównym wnioskodawcą z Poznania oraz ich wspólnym partnerem ze słowackiej Nitry, zdobyć środki z europejskiego programu wspierania kultury „Creative Europe”. W ramach programu stowarzyszenie i jego partnerzy sprawdzą , ile jest w stanie zdziałać „kultura kształtowana oddolnie”, jeśli uda jej się przejąć choć kawałek coraz rzadziej dostępnej przestrzeni publicznej, wspólnej res publica.
Od ostatnich dni maja do końca sierpnia na „Brückenplatz | placu Mostowym” odbędzie się przynajmniej 15 koncertów oraz 9 czterodniowych warsztatów. Nasz wspólny plac stanie się forum obywatelek i obywateli Frankfurtu, Słubic i okolicy. Serdecznie zapraszamy każdą osobę pragnącą wspólnie tworzyć przestrzeń spotkań i aurę placu.

Autor

Datum

“Boom, Bubble & Blast – Kunst gegen die Krise | Sztuka przeciwko kryzysu”

Riesa Efau, Motorenhalle – Wachsbleichstraße 4a, 01067 Dresden

Ausstellung | Wystawa: 5.3.-4.4.2015, Eintritt frei | Wstęp wolny
Öffnungszeiten | godziny otwarcia: Di-Fr | Pon-Pt 16:00-20:00, Sa | Sob 14:00-18:00

Link

Autor

← Älter neuer →