Wirklichkeitskonstruktion | Konstrukcja rzeczywistości:

[zur Navigation springen]

po co? | Wofür?


Es heisst: die Kunst ist frei. Das bedeutet auch, dass sie nicht an einen Zweck oder ein konkretes Ziel gebunden ist. Vielmehr scheint sich Kunst dadurch auszuzeichnen, die uns umgebende Realität infrage zu stellen. Während die Politik meist damit beschäftigt ist, Krisen zu bewältigen, geht es hier darum, Krisen zu erzeugen. Denn Krisen können in uns ungeahnte Kräfte mobilisieren, während ein satter Status Quo eher zum Verdauungsschlaf tendiert. Unserer größten Sinnfrage begegnen wir im Angesicht des uns bevorstehenden Todes. Sie lässt uns straucheln und kann lähmen. Eben deshalb ist die Methode der Wirklichkeitskonstruktion eine gute Methode, um uns uns selbst und unseren Sinnfragen humorvoll lachend zu stellen.

Zwykło się mówić: sztuka jest wolna. Oznacza to również, że nie musi ona koniecznie pełnić wyznaczonej funkcji lub podążać za określonym celem. Sztuka zdaje się raczej wyróżniać tym, że kwestionuje otaczającą nas rzeczywistość. Podczas gdy w polityce kryzysy bywają najczęściej zwalczane, w sztuce, odwrotnie, generuje się je. Potrafią one wyzwolić w nas niepojęte siły, w przeciwieństwie do wygodnego status quo, któremu bliżej do poobiedniej drzemki. Najważniejsze z pytań, te o sens, pojawiają się w obliczu nadchodzącej śmierci. Potykamy się o nie i mogą nas one paraliżować. Z tego właśnie względu konstrukcja rzeczywistości stanowi metodę nadającą się dla nas wybornie do humorystycznego oswojenia z własnymi pytaniami o sens.
Michael Kurzwelly